Myy enemmän nopeuttamalla verkkokauppasi toimintaa

Verkkokkaupan latausnopeus vaikuttaa suoraan sen myyntiin: Mitä nopeampi verkkokauppasivusto, sitä paremmin se myy. Skilled.co:n marraskuussa 2016 tekemän tutkimuksen (https://skilled.co/resources/speed-affects-website-infographic/) mukaan jo yhden sekunnin kasvu latausajassa vähentää myyntikonversiota 7%. Latausaika on siis edelleenkin tärkeä mittari hyvän myyntituloksen saavuttamiseksi.

"Ei tarvitse miettiä edes itseään pidemmälle. Kun verkkokauppa ei lataudu, on sivuilta helppo poistua koska ostokokemus ei ole mukava.", sanoo Oscar Mannbro, Senior E-Business Solutions -asiantuntija Viskanilta.

Lyhyet latausajat ovat luonnollisesti tärkeitä aina, mutta erityisen merkittäviä ne ovat uuden sesongin lanseerauksessa, alennusmyynneissä sekä muissa erityisissä nettikaupan myyntitapahtumissa, joissa kävijämäärät kasvavat suuriksi.

 

Heikoin lenkki paljastuu kuormituksen alla

On äärimmäisen monimutkaista rakentaa verkkokauppa-alusta, joka pystyy käsittelemään suuria kuormia. Viskanin järjestelmä on tänä päivänä tunnettu erityisesti suorituskyvystään. Asiakkaidemme verkkokaupoissa vasteaika on yleensä vain kymmenesosa siitä, mitä heidän kilpailijoilla. Edes Black Fridayn kaltaiset aletapahtumat eivät huomattavasti vaikuta suorituskykyyn. Tähän asemaan päästäksemme, olemme joutuneet tekemään paljon työtä. Matkalla olemme keränneet runsaasti kokemuksia aiheesta.

Ajatus siitä, että ketju ei ole vahvempi kuin sen heikoin lenkki, sopii hyvin myös tähän ongelmaan. Yksi ainoa koodirivi voi romahduttaa järjestelmän tehon, riippuen käyttäjien määrän ja näiden käyttäytymisen yllätyksellisyydestä. Erityisesti kuormatilanteissa pienetkin poikkeamat kävijöiden käyttäytymistavassa saattavat ajaa verkkokaupan alas.

 

Mittaa järjestelmäsi toimintaa jatkuvasti

Meillä Viskanilla on noin 80 000 mittauspistettä tuotantojärjestelmässämme. Järjestelmämme on laaja ja monimutkainen, ja asiakkaamme ovat erittäin laatutietoisia. Useimmat käyttämistämme mittareista ovat harvoin tarpeellisia, mutta pelkkä vasteaikojen ja latauskuormien mittaaminen ei vielä anna riittävää tietoa tehoista ja ongelmista. Jotta voimme tehokkaasti löytää ja eliminoida pullonkaulat, mittaamme kaikkea käyttäjäliikennettä kaikilla sen eri tasoilla.

 

Mitä enemmän mittauspisteitä on tarjolla, sen helpompi ongelmat ovat löytää. Usein mittaustuloksista on myös helppo jo ennalta aavistaa mahdolliset ongelmat ennen niiden syntymistä ja niihin voidaan reagoida.

 

Näitä asioita mietimme, kun optimoimme verkkokaupan suorituskykyä:

Ladataanko verkkokaupassa suuria määriä tietoja? Kuormantasaus vai palomuuri? Verkkokauppajärjestelmä? Kustomoitua koodia sekä nettisivuilla että taustajärjestelmissä? Pitäisikö välimuistin käsittelyä muuttaa? Tietokanta? Kuormittuuko jokin kytkin tietyssä tilanteessa? Useilla mittauspisteillä pystymme useimmiten poissulkemaan erittäin suuria osa-alueita ja käyttämään resurssimme ongelmanratkaisuun ongelmien löytämisen sijasta.

 

Mitä verkkokauppiaan tarvitsee mitata?

Mitä enemmän myyntiä on, sen suuremmista tappioista puhutaan, jos verkkokaupan toiminta on hidasta tai keskeytyy kokonaan. Tämän vuoksi mittaamiseen kannattaa panostaa.

Ensimmäiseksi kannattaa mitata verkkokauppojen vasteaikoja ja verrata niitä suurimpiin kilpailijoihin. Tästä saadaan peruslähtökohta mittauksille. Tärkeää on muistaa, että mittaus tulee tehdä riippumattomasta lähteeltä, jotta numeroita voidaan verrata. Esimerkiksi nopeusmittausta ei kannata tehdä samasta verkosta kuin missä palvelimesi sijaitsevat, vaan palvelimelta, joka on oman verkkosi ulkopuolella. Mittaustuloksia kannattaa myös verrata toisiinsa: toimiston, kodin ja muun verkon tulokset voivat olla erilaisia.

Seuraava vaihe on mitata kuinka kaikki palvelimet ja muu kiinteä tekniikka toimii. Kuinka paljon prosessoritehoa, muistia ja dataa käytetään sekä palvelimella että internetin yli? Kuinka lähellä palveluiden maksimirajat ovat?

Tämän jälkeen voi olla hyödyllistä tarkastella ohjelmatason suorituskykyjä: tietokanta, rajapinta (API), verkkokauppa jne.

 

Työvälineet verkkokaupan nopeuden mittaamiseen

Suorituskyvyn mittaamisen on tarjolla paljon sekä ilmaisia että maksullisia sovelluksia. Viskan käyttää mittaamiseen Zabbixia. Ohjelma ei ole ainoastaan markkinoiden paras, mutta se on myös ilmainen. Zabbixilla saadaan luotua verkkokaupalle ”kojelauta”, josta verkkokaupan vasteajat, käyttäjämäärät ja datakuorma saadaan näkyviin helposti. Ohjelmaan voidaan myös ohjelmoida hälytyksiä (sähköposti ja puhelin) ongelmatilanteiden varalle.

 

(https://www.zabbix.com/)

 

Aseta verkkokauppa-alustasi toimittajalle vaatimuksia

Kaikki vakavasti otettavat toimittajat, niin palveluntarjoajat kuin järjestelmät, mittaavat sekä suorituksia että suorituskykyä. Kysy miten toimittajasi mittaa näitä, mitä hälytyksiä heillä on ja mitä he ajattelevat suorituskyvystä. Keskustelua verkkokaupan suoritustehoista tulee jatkaa koko ajan ja asiakkaan kannattaa asettaa vaatimuksia sille. Samalla toimittajaa on hyvä varoittaa ennalta kun tiedossa on suurempia alennuksia ja kampanjoita sekä antaa arvioita kävijämääristä. Ennakointi antaa järjestelmätoimittajalle mahdollisuudet varautua poikkeustilanteisiin sekä antaa heille mahdollisuuden antaa neuvoja, joilla vältät yleisimmät ongelmat.

 

Kuormitustestaus verkkokaupalle

Nettikaupan kuormitustestauksessa kauppaan simuloidaan suuri määrä samanaikaisia asiakkaita, jotka selailevat useita sivuja, asettavat ostoksia ostoskoriin ja ostavat ostoskoreja. Kuormitustestauksen pohja-asetuksina kannattaa käyttää todellisista mittaustuloksista löytyviä numeroita. Jos nettikauppasi konversio on 1,5%, 10% kävijöistä päätyy ostamaan ja noin 50% kävijöistä laittaa keskimäärin 1.5 tuotetta ostoskoriin, kuormitustestauksen tulisi ottaa nämä tunnusluvut huomioon. Mitä enemmän kuormitustestaus muistuttaa aitoa tilannetta, sen luotettavampia sen tulokset ovat. Peukalosääntönä nettikaupan tulisi kestää noin tuplasti enemmän kävijäpiikkejä ilman huomattavia muutoksia suorituskykyyn ja olematta kolmen tärkeimmän mittauspisteen (kaista, prosessoriteho, muisti) äärirajoilla.

Mikäli voit, kopioi järjestelmäsi ja käytä testiversiota muutosten tekemiseen ja testaamiseen ennen tuotantoversioon päivittämistä. Tällä tavoin suorituskykyongelmat huomataan ennen kuin ne päätyvät asiakkaiden ongelmaksi.

Kuormitustestaa järjestelmääsi niin kovasti, että se lakkaa toimimasta. Näin toimiessa näet mittaustuloksista mitkä osa-alueet vaativat korjausta ja parannusta. Kuormitustestausta verkkokaupassa kannattaa tehdä etenkin suurien muutosten jälkeen, mutta myös ennen suuria alennusmyyntejä. Testit kannattaa tehdä yöllä kun kävijöitä on mahdollisimman vähän.

 

Rakenna horisontaalisesti skaalautuva ympäristö

Helpoin tapa rakentaa skaalautuva verkkokauppa on rakentaa ympäristö, joka mahdollistaa uusien palvelinten lisäämisen verkkokauppasi käyttöön silloin, kun kävijämäärät nousevat. Tätä kutsutaan horisontaaliseksi skaalautuvuudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksi palvelimista toimii kuormituksen jakajana, joka välittää kaiken verkkokauppaasi tulevan verkkoliikenteen useille eri palvelimille. Kun suorituskykymittaukset alkavat osoittaa merkkejä siitä, että parannuksia tulisi tehdä, voidaan uusi palvelin lisätä entisten rinnalle.

Samanaikaisesti tällä tavoin saadaan tuotettua ympäristö, joka on vähemmän häiriöaltis eikä katkoksia palveluun tule yhtä paljon. Esimerkiksi tilanteissa, joissa jokin palvelin tarvitsee huoltoa tai vaihtamista, voidaan työskennellä vain yksi palvelin kerrallaan irrottamalla se kuormituksen tasausjärjestelmästä siksi aikaa. Järjestelmä pysyy edelleen käytössä, vaikkakin ehkä huonommalla suorituskyvyllä, mutta kauppaa voidaan käydä myös päivityksien, järjestelmämuutosten ja ongelmatilanteiden aikana.

 

Skaalautuva verkkokaupparatkaisu vaatii osaamista

Skaalautuvan verkkokauppajärjestelmän rakentaminen voi olla monimutkaista, jonka vuoksi on suositeltavaa pyytää avuksi ammattilaisia. Jos käytössäsi on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, hyvä ohjelmaan perehtynyt konsultti saattaa olla tarpeen. Ammattilaisilla on useimmiten tiedossa kuinka kuormituksen tasaus toimii erilaisissa järjestelmissä, mitä ongelmia voi esiintyä ja millaisia muutoksia asetuksiin tarvitaan järjestelmän rakentamisessa stabiiliksi ja toimivaksi.

 

Tietokannan lataaminen uudestaan

Tietokanta on usein yksi niistä osa-alueista, joissa kasvavat kävijämäärät tuottavat ongelmia. Mitä enemmän käyttäjiä on, sitä enemmän tietokantaan kohdistuu pyyntöjä ja tiedon tallennusta. Tietokannat ovat harvoin skaalautuvia, jolloin kasvava liikenne ei aluksi juurikaan näy suorituskyvyssä, mutta rajan tultua vastaan tietokanta saattaa äkillisesti jumiutua ja lakata vastaamasta kyselyihin. 

Tämän vuoksi tietokannan suorituskyky on yksi tärkeimmistä ja samanaikaisesti monimutkaisimmista haasteita kasvavassa verkkokaupassa. Siksi on suositeltavaa keventää tietokannan kuormitusta mikäli mahdollista. Tätä voidaan tehdä eri tavoin kuten monistamalla tietokannan sisältöä ja käyttämällä välimuistia hyväksi.

Tiedon monistaminen tarkoittaa sitä, että kaikki sellainen tieto, jota ei tarvita ostosten ja käyttäjän toimien tallentamiseen, kopioidaan toisille tietokantapalvelimille. Esimerkiksi kaikki tuotetieto, kategoriat jne. kopioidaan, jotta alkuperäistä tietokantaa ei tarvitse käyttää tilanteissa, joissa asiakas vain selailee nettikauppaa.

Kopiointi voidaan tehdä samankaltaisille tietokannoille, kuten Microsoft SQL server tai MySQL. Tämä on helpoin tapa, eikä se vaadi varsinaisia muutoksia verkkokaupan käyttöliittymään.

Tiedon monistaminen onnistuu myös toisenlaisiin tietokantoihin, jotka pystyvät paremmin käsittelemään suuria määriä samanaikaisia toimintapyyntöjä. Usein käytössä ovat nk. NoSQL tietokannat, jotka käsittelevät ja tallentavat tietoa eri tavoin kuin tavanomaiset SQL-tietokannat.

Viskan käyttää tiedon monistamiseen Elastic-tietokantaa. Tätä teknologiaa käyttää myös mm. Wikipedia.Toinen usein käytetty NoSQL tietokanta on nimeltään MongoDB.

Yksi tapa parantaa verkkosivustojen suorituskykyä on käyttää välimuistia eli tallentaa tietoa verkkopalvelimen muistiin. Tiedot tai jopa täysin valmiit sivut voidaan palauttaa nopeasti käyttäjälle kun niistä on kopio palvelimella.

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi näitä menetelmiä voidaan yhdistellä.

 

Single Page Application (SPA) tekniikka

Yksi hyvä tapa rakentaa nopeita verkkokauppoja on nk. Single Page Application (SPA) tekniikka eli yhden sivun sovellus, jonka kautta sivua ladataan. SPA tarkoittaa, että  erkkosivu tai verkkokauppa toimii käyttäjän tietokoneeseen sivun kautta ladattavassa pienoisohjelmassa tavanomaisten sivuhakujen sijasta. Kun kävijä liikkuu ”uudelle sivulle” vain sivulle tarvittava tieto välitetään palvelimelta. Muu sisältö kuten valikot ja ulkoasu jne. on jo ladattu käyttäjän omalle tietokoneelle. Sivu rakennetaan käyttäjän selaimessa Javascriptiä hyödyntäen jolloin siitä muodostuu tarvittava HTML- koodi. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että vähemmän tietoa ladataan internetistä käyttäjälle, mutta myös sitä että nettisivukävijän oman koneen muistia ja prosessoritehoa voidaan aktiivisemmin hyödyntää nettisivun generoinnissa.

Tämä mahdollistaa sen, että verkkokauppa on käytännössä yhtä nopea kuin käyttäjän omassa koneessa pyörivä sovellus.

 

 

Hakukoneoptimoitu verkkokauppa SPA-tekniikalla

SPA-tekniikan ongelmana on se, että hakukoneet eivät vielä osaa indeksoida niiden sisältöä kovin hyvin, mutta tähänkin on kehitetty ratkaisuja jotka tekevät SPA-tekniikasta yhtä SEO-optimoituja kuin staattisista sivuista. Viskanin SPA-järjestelmässä sivuista luodaan aina myös staattinen sivu hakukoneita varten.

 

Kävijäpiikkien ennakoiminen alennusmyynneissä ja mainoskampanjoissa

Kun asiakkaalla on tulossa suuri alennusmyynti tai mainoskampanja, suuriin kävijäpiikkeihin on tärkeä valmistautua.

Jos palvelut ovat omassa yrityksessä, yrityksen it- osasto kannattaa ottaa mukaan kampanjan suunnitteluun. Toiminnot, jotka eivät tue ostamista, kannattaa väliaikaisesti sulkea suoritustehon parantamiseksi. Nettikaupan kuvat ja bannerit kannattaa pakata mahdollisimman pieniksi jotta ne eivät vie turhaan tilaa kaistalta. Jos nettisivuilla on videoita, etenkin etusivulla, ne kannattaa väliaikaisesti poistaa tai ladata ulkopuoliseen palveluun, erityisesti jos ne alkavat pyöriä automaattisesti.

Tarkista myös, että kaikki loppuunmyydyt tuotteet poistetaan nettikaupasta ja kaikki tuotedata on täsmällistä.

Myös kolmannen osapuolen skriptit ja palvelut kannattaa väliaikaisesti poistaa nettisivuilta, erityisesti valtaisia kävijäryntäyksiä aiheuttavien päivien, kuten Black Fridayn ja joulupäivän ajaksi. Usein juuri nämä ulkopuoliset palvelut ruuhkautuvat alennusmyyntipäivinä ja tämä voi hidastaa myös sinun nettikauppasi toimintaa.

 

Jaa markkinointia osiin

Kokemuksemme erityisesti tekstiviestimainonnasta osoittaa, että mainonnasta syntyy suuria kävijäpiikkejä verkkokauppaan. Jo muutama minuutti tekstiviestin lähettämisen jälkeen kävijämäärät alkavat yleensä nousta. Tämän vuoksi on järkevää hajauttaa markkinointia ajallisesti pidemmälle aikavälille.

Yksi tapa vähentää verkkokaupan kuormitusta on lajitella asiakkaat paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten paljon asiakkaat ovat käyttäneet liikkeessä rahaa. Kampanjaviestit lähetetään parhaille asiakkaille ensin ja muille vähitellen useiden tuntien aikana. Tällä tavoin nettikauppa ei joudu kärsimään valtavasta kuormasta ensimmäisen tunnin aikana vaan kävijäpiikkiä saadaan tasoitettua useammalle tunnille.

Mikäli alennusmyyntiä markkinoidaan useamman eri kanavan kautta, on järkevä jakaa näitä ajallisesti hieman eri aikoihin. Jos käytössä ovat tekstiviestit, postituslista ja sosiaalisen median kanavat, näiden julkaisuaikoja kannattaa optimoida siten, että ne eivät osu täysin samaan aikaan.

 

Yhteenveto

Nettikaupan suorituskyky riippuu monesta eri asiasta ja yhtälö on monimutkainen. Ainoa tapa varmistaa kontrolli siitä on mitata järjestelmäympäristöä mahdollisimman tarkasti, jotta ongelmat voidaan havaita ja korjata.

Yrityksen menestyksekäs verkkoliiketoiminta vaatii myös jatkuvaa yhteistyötä järjestelmätoimittajan ja palveluntarjoajan kanssa. Hyvässä yhteistyösuhteessa yritys antaa teknisille toimittajille mahdollisuuden suorituskyvyn parantamiseen kertomalla alennusmyyntien ja markkinointiviestien ajankohdista.

 

Verkkokaupan suorituskyvyn parantaminen vaatii jatkuvaa työtä sekä todellista yhteistyötä ja kumppanuutta järjestelmän tilaajan ja toteuttajan välillä.  

 

Ota yhteyttä

Haluatko tietää, miten voimme auttaa sinua digitaalisen kaupan käynnin optimoinnissa? Ole hyvä, anna tietosi oheisella lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.
Yhteystietosi pidetään turvallisesti salassa, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman suostumustasi.